Patakaran sa Cookie

Umaasa ang Bitcoin Loophole sa mga cookie upang kumolekta ng detalye at mapaigi ang karanasan. Tingnan ang Patakaran sa Cookie.

Ang aming pahina tungkol sa Palisiya sa Cookie ay ipinapaliwanag ang iba’t ibang mga cookie na nasa aming website, ang kanilang trabaho, at paano makontrol ang mga ito. Gusto naming maging komportable ka sa paggamit ng aming website at mga serbisyo. Kung kaya kami ay tapat kung paano kami kumokolekta at gumagamit ng mga cookie.

Ang Palisiya sa Cookie ay dapat na basahin kasama ng Palisiya sa Pribasiya at ng aming Mga Tuntunin sa Paggamit.

Sa pag-login sa bitcoin-loophole.io, inaasahan namin na iyong binasa, inunawa, at sinasang-ayunan ang bawat detalye na narito. Kung kaya mahalaga na iyong nabasa ang nilalaman ng pahinang ito para maiwasan ang anumang abala.

Kami ay may karapatan na baguhin ang aming Palisiya sa Cookie anumang oras. Ang mga pagbabago ay magiging epektibo kaagad kapag nailathala sa website na ito.

Kami ay magkukusa na abisuhan ka sa pamamagitan ng iyong email, kahit pa kami ay hindi obligado ng batas.

Inirerekomenda ng Bitcoin Loophole na basahin ang pahinang ito para malaman kung kailan magaganap ang mga pagbabagong ito.

Binibigyan ka namin ng opsyon na umalis sa ilan sa mga cookie. Tandaan na ang paghinto sa ilan sa mga cookie na ito ay maaaring makaapekto o magpabagal sa iyong karanasan sa pag-browse.

Pag-uuri sa mga Cookie batay sa Gamit Nito

Ang mga cookie ay maaaring iuri sa pamamagitan ng trabaho na ginagawa nito.

Mga Performance Cookie

Kilala bilang analytical cookies, ang mga performance cookie ay nagtatala kung paano ka nakikipag-ugnayan sa website. Sa pamamagitan ng mga cookie na ito nalalaman namin ang pinakapopular na mga pahina o feature sa Bitcoin Loophole.

Ang mga performance cookie ay tumutulong sa amin na ipakita ang padron ng pangkalahatang paggamit sa aming website. Ang mga ulat na analitikal na ito ay mahalaga sa paggawa ng mga desisyon sa pagpapahusay sa website para sa iyong mas mabuting karanasan.

Mga Functionality Cookie

Kapag nagpunta ka sa aming website, gusto namin na masiyahan ka sa bawat bahagi ng iyong pagbisita. Tinatandaan namin ang iyong mga nakaraang aktibidad at inaayos ang nilalaman nila para sumakto sa iyong mga kagustuhan.

Ang mga functionality cookie ay tumutulong sa amin na matandaan ang iyong mga pinipili sa aming website at ipersonalisa ang aming serbisyo para sa iyo. Ang pagsasaayos ng mga serbisyong ito ay nagbibigay-daan sa iyo na magkaroon ng maayos at mahusay na karanasan.

Mga First at Third Party na Cookie

Ang mga cookie ay inuuri rin ayon sa kanilang pinagmulan: Ang mga first-party cookie ay mula sa web server ng Bitcoin Loophole. Ang mga third-party cookie ay mula sa iba pang tagapagbigay ng serbisyo tulad ng mga web analytics, advertiser, at crawler.

Mga First Party Cookie

Ang mga cookie na nakatago sa iyong device ay isang first party cookie. Ang mga cookie na ito ay nagkokolekta ng impormasyon para mapahusay ang iyong karanasan. Ang mga first-party cookie ay tinatala ang iyong bilang ng pagbalik, mga impormasyon sa pag-login, at mga interaksyon sa aming website. Ginagamit namin ang mga cookie na ito sa pag-uulat ng mga datos estadistika. Mula sa mga cookie na ito ay nakukuha namin ang iyong IP address, ang oras na iyong paglagi sa website, at maging sa mga pahina na nagrekomenda sa iyo sa amin.

Mga Third Party na Cookie

Ang mga crawler, tagapagbigay ng analitikong serbisyo, at mga advertiser ay ilan sa ating mga kasosyo sa third party na cookie. Ang mga cookie na ito ay nagdadala ng mga kustomisadong serbisyo sa iyo at kinokolekta ang iyong lokasyon, ilang beses kang bumibisita sa website, ang IP address ng iyong device at ang mga browser na iyong ginagamit.

Tandaan na wala kaming pananagutan para anumang mga third party na cookie. Ang mga cookie na ito ay sakop ng palisiya sa pribasiya ng mga ispesipikong tagapagbigay nito.

Ang Google ay isa sa aming mga third party na kasosyo, at sila ay maaaring kumolekta ng datos mula sa iyo o magtago ng cookie sa iyong kompyuter. Alamin kung paano ginagamit ng Google ang datos na kinolekta mula sa iyo sa link na ito.

Mga Cookie ayon sa Sesyon

Ang mga website ay gumagamit ng mga baha-bahagi at paulit-ulit na cookie. Ang mga cookie ayon sa sesyon ay nawawala kapag iyong sinara ang tab. Pero ang paulit-ulit na cookie ay nananatili sa iyong device sa mas mahabang panahon.

Paano ko makokontrol ang mga cookie?

Ang kapangyarihan sa pagkontrol sa mga cookie na ginagamit ng Bitcoin Loophole ay nasa iyong mga kamay. Maaari mong tanggapin o tanggihan ang mga cookie mula sa amin sa pamamagitan ng pagpili ng opsyon na ito kapag pumasok ka sa aming website. Magpunta sa menu ng “Tulong” o “Setting” sa iyong internet browser para malaman kung paano ihinto ang mga cookie.

Maaari ka rin umalis sa mga paulit-ulit na cookie sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga ito sa iyong browser o sa pag-alis ng iyong mga cache at cookie. Maaari mo ring gamitin ang aming website nang wala ang mga cookie na ito pero maaaring hindi mo ma-access ang ilan sa aming mga mahalagang feature.

Para sa mga Katanungan

Kung ikaw ay may tanong tungkol sa aming Palisiya sa Cookie, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Makipag-ugnayan sa amin
Connecting you to the best broker for your region...