Palisiya sa Pribasiya ng Bitcoin Loophole

Ang mga website ay gumagana dahil sa impormasyon na aming ibinabahagi sa aming mga bisita. Kumukuha kami ng ilang impormasyon mula sa iyo, at ibinibigay mo ang ilan sa amin. Kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng kasunduan kung paano namin gagamitin ang impormasyon na mayroon kami mula sa iyo.

Dito sa Bitcoin Loophole, iniisip namin ang iyong pribasiya at kami ay nagsisikap na magbigay na ligtas na karanasan sa pagbisita sa aming website. Hinihiling namin na ikaw ay maging palagay na ikaw ay ligtas at tiwala na magamit ang aming mga serbisyo dahil ang iyong datos ay ligtas. Nagsisikap kami na ibigay sa iyo ang isang ligtas na platform na nagbibigay daan sa iyo na makatuon sa iyong gawain na pagpapalitan.

Ang pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo ay nangangahukugan na kami ay maaaring kolektahin ang ilan sa iyong personal na impormasyon para mapahusay ang iyong karanasan. Gayumpaman, kokolektahin lang namin kung ano ang nakasaad sa palisiya na ito. Maaari kang magtiwala na wala sa iyong impormasyon o pribadong detalye ay magagamit sa labas ng batas at ng palisiya sa pribasiya na ito.

1.0 Introduksyon

Sa paggamit ng aming website o alinman sa aming mga tampok, ipinapalagay namin na iyong nabasa at sumasang-ayon sa mga palisiya sa pribasiya.

Sa Palisiya sa Pribasiya na ito, “kami” at “ang aming kompanya” ay tumutukoy sa Bitcoin Loophole.

Ang “Personal na impormasyon” ay tumutukoy sa iyong lokasyon, IP address, email, address, password, detalye sa pagbabayad, device, o iba pang impormasyon na maituturing sa kategorya ng personal na datos ayon sa batas.

Ang lahat ng impormasyon na aming kinolekta mula sa iyo ay para magbigay ng maayos na paggana ng mga tampok sa aming website. Ang pagbibigay ng mga impormasyon na ito ay makakatulong sa iyo na maakses ang suporta, rehistrayon, at nilalaman.

Ang aming palisiya sa pribasiya ay nagpapakita ng mataas na lebel ng aming pangako sa patas na pagsasagawa at pagiging tapat. Kinokolekta lang namin ang impormasyon na kailangan namin at gamitin ito ayon sa pinapayagan ng batas at ng palisiya sa pribasiya.

Ang bitcoin-loophole.io ay hindi magkokolekta ng anumang impormasyon na tumutukoy sa iyo nang personal. Gayunman, ipinagbabawal namin ang koleksyon ng anumang Personal Identifiable Information (PII) tulad ng iyong Social Security Number, lisensiya sa pagmamaneho, impormasyong pinansiyal, o alin man sa iyong rekord na medikal maliban kung nakasaad sa Palisiya sa Pribasiya na ito.

Ang Bitcoin Loophole ay kokolektahin lang ang personal na impormasyon na nakalista sa Palisiya sa Pribasiya na ito. Hindi namin kukuhain ang anumang impormasyon mula sa iyo kung hindi mo ito papayagan.

Hindi namin gagamitin ang iyong pribadong datos sa anumang paraan na hindi nakasaad sa pahinang ito.

Hindi namin itatago ang anuman sa iyong mga detalye nang mas matagal sa kinakailangan.

2.0 Maaari mong puntahan ang website ng bitcoin-loophole.io nang walang pagkakakilanlan hanggat ito ay hinahayaan ng batas.

Hindi kailanman namin ibibigay ang iyong personal na impornastyob sa anumang third party maliban kung kami ay inatasan na gawin ng batas.

Hindi namin ibebenta, isasangla, o ipamimigay ang anumang impormasyon sa mga third party maliban kung nabanggit sa palisiya sa pribasiya na ito at sa mga Tuntunin at Kondisyon.

Kung kami ay sumali sa isang malaking prangkisa, pakikipagsosyo, o pagbabago ng brand, ang iyong personal na impormasyon ay magiging parte ng mga pag-aari na aming ibabahagi o ililipat. Ang iyong datos ay pamamahalaan ayon sa kasunduan ng pakikipagsosyo sa panahong iyon.

Ikaw ay dapat na magbigay ng tamang impormasyon.

Kami ay may karapatan na baguhin o i-edit ang mga nilalaman ng Palisiya sa Pribasiya na ito. Maaari kaming mag-email sa mga pagbabago sa aming mga tapat na tagatangkilik. Gayumpaman, walang batas na nag-oobliga amin na gawin ito, kung kaya hinihikayat ka namin na basahin ang pahinang ito para malaman kung may sugnay na binago.

3.0 Impormasyon na aming kinokolekta

Sa bahaging ito, ipapaliwanag namin ang koleksyon, pagtatago, at paggamit ng iyong personal na impormasyon. Ang aming form sa pag-login at pag-sign up ay kinokolekta ang mga datos tulad ng email, username, at password. Ang batas ay hinihiling sa iyo na ibigay ang tamang impormasyon. Ang mga form sa pakikipag-ugnayan at kukuhain ang iyong pangalan at email. Dagdag pa, may ilang mga cookie na itatago at ipapadala ang iyong kasaysayan sa pagba-browse. Ang impormasyon na aming kinokolekta ay magbibigay iyo ng pagkakakilanlan at magbibigay sa iyong maayos na karanasa kapag bumibisita sa aming website.

Datos sa Rehistrasyon

Upang magamit ang aming mga serbisyo, maaaring kailangan mo na magparehistro para sa isang account. Tatanungin namin ang iyong email address, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at password para makumpleto ang iyong rehistrasyon. Kapag ikaw ay may account sa amin, maaari mong magamit ang aming mga premium na serbisyo.

Impormasyon sa Pagbabayad

Kung gusto mo na gumawa ng pagbabayad sa aming platform, maaari mong kailanganin na ibigay ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Ang detalye na amin kokolektahin ay depend sa paraan na iyong pinili. Gayumpaman, ang aming mga gateway sa pagbabayad ay may pananagutan sa pagtatago, pagsusuri, at pagsasagawa ng pagbabayad sa aming platform, at hindi namin direkta na hinahawakan ang iyong impormasyong pinansiyal o sa pagbabayad.

Teknikal na Datos

Ang Bitcoin Loophole ay maaaring kolektahin ang mga hindi nakikilala na personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming mga server at log files. Ang aming mga web servers ay awtomatikong gumagawa ng log files para makatulong sa maayos na karanasan. Ang datos na nakatago sa isang log file ay ang iyong pangalan, IP address, device, time stamp, at ISP provider. Dagdag pa, ang impormasyon ay maaaring isama ang iyong MAC address at tipo ng browswe. Ang lahat ng impormasyon na aming makokolekta mula sa iyo ay gagamitin para sa layunin ng web analytics.

Impormasyon ng Device

Ang Bitcoin Loophole ay maaaring kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong device. Ang tablet, smartphone, kompyuter o iba pang device na iyong ginagamit sa pag-akses sa aming website ay makakatulong sa amin na malaman kung ang aming disenyo ay mabuti para sa ispesipikong device na iyon. Maaari rin naming kolektahin ang impormasyon tungkol sa iyong browser, operating system, at IP address

4.0 Paggamit ng Impormasyon ng mga Third Party

Ang Bitcoin Loophole ay may mga operasyon na maaaring magbigay ng impormasyon sa mga third party. Ang Comment, Like, o Ibahagi ay nagbibigay ng impormasyon sa mga third party.

Ang mga application, website sa Social Media, at mga search engine ay maaaring magkolekta ng ilan sa iyong mga impormasyon, tulad ng tipo ng iyong device, IP address, at oras sa website para magpersonalisa ang kanilang serbisyo sa iyo.

Ang aming mga third party na mga kasosyo tulad ng mga adverstiser at crawler ay maaaring magkolekta ng ilang sa iyong mga impormasyon para sa layuning analitikal.

Ang mga advertiser ay maaaring magkolekta ng personal na impormasyopn para ipersonalisa ang kanilang serbisyon at patalastas sa iyo.

Gayundin, ang mga institusyong pampamahalahaan at tulad ng pamahalaan ay maaaring gamitin ang mga detalyeng ito para sa pag-aaral pangdemograpiko.

Ang aming website ay walang pananagutian sa anuman impormasyon na kinolekta sa ilalim ng sugnay (1), (2), at (3) sa itaas.

Ang paggamit ng impormasyon na ito ay ayon lamang sa palisiya sa pribasiya ng mga kompanya o online na serbsiyo.

5.0 Mga Link sa ibang website

Bitcoin-Loophole may have links to other websites. Those websites may have different privacy policies from ours, and we encourage you to read them deeply before you visit them.

6.0 Proteksyon sa Kabataan

Mahigpit na ipinagbabawal naming ang rehistrasyon ng mga menor de edad (siinuman na mas bata sa 18 hanggang 21 taong gulang, depende sa iyong bansa) sa amin platform. Kung aming mapansin na may menor de edad ay nagbigay ng impormasyon sa amin, kami ay mag-iimbestiga at buburahin ang lahat ng mga datos na nakatago sa aming mga server.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa aming palisiya sa pribasiya, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming form sa email at pakikipag-ugnyan.

Connecting you to the best broker for your region...