Patakaran sa Pribasiya ng Bitcoin Loophole

Ang mga website ay gumagana dahil sa impormasyon na aming ibinabahagi sa aming mga bisita. Kumukuha kami ng ilang impormasyon mula sa iyo sa awtomatikong paraan, at ibinibigay mo ang ilan sa amin ng direkta. Kung kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng kasunduan kung paano namin gagamitin ang impormasyon na mayroon kami mula sa iyo.

Dito sa Bitcoin Loophole, iniisip namin ang iyong pribasiya at kami ay nagsisikap na magbigay ng ligtas na karanasan sa pagbisita sa aming website. Nagsisikap kami na ibigay sa iyo ang isang ligtas na platform na magbibigay-daan sa iyo na makatuon sa iyong mga gawain na pagpapalitan.

Ang pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo ay nangangahulugan na kami ay maaaring kumolekta ng ilan sa iyong personal na impormasyon para mapahusay ang iyong karanasan. Gayumpaman, kokolektahin lang namin kung ano ang nakasaad sa patakaran na ito. Maaari kang magtiwala na wala sa iyong impormasyon o pribadong detalye ay magagamit sa labas ng batas at ng Patakaran sa Pribasiya na ito.

1.0 Introduksyon

1.1 Sa paggamit ng aming website o alinman sa aming mga feature, ipinapalagay namin na iyong nabasa, sinasang-ayunan at nagbibigay-pahintulot sa Patakaran sa Pribasiya na ito.

1.2 Sa Patakaran sa Pribasiya na ito, “kami”, "namin" at “ang aming kompanya” ay tumutukoy sa Bitcoin Loophole. Ang "Ikaw" ay tumutukoy sa mga bumibisita sa aming website o sa mga gumagamit ng anumang feature sa bitcoin-loophole.io, apps, o anumang iba pang plataporma na bahagi ng aming tatak.

1.3 Ang “Personal na impormasyon” ay tumutukoy sa iyong lokasyon, IP address, email, address, password, detalye sa pagbabayad, device, o iba pang impormasyon na kabilang sa kategorya ng personal na datos ayon sa batas.

1.4 Ang lahat ng impormasyon na aming kinolekta mula sa iyo ay para magbigay ng maayos na paggana ng mga feature sa aming website. Ang pagbibigay ng mga impormasyon na ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng access sa suporta, pagrehistro, at nilalaman.

1.5 Ang aming Palisiya sa Pribasiya ay nagpapakita ng mataas na antas ng aming pangako sa Patas na Pagsasagawa at pagiging tapat. Kinokolekta lang namin ang impormasyon na kailangan namin at ginagamit ito ayon sa pinapayagan ng batas at ng Palisiya sa Pribasiya.

1.6 Ang Bitcoin Loophole ay kokolektahin lang ang personal na impormasyon na nakalista sa Palisiya sa Pribasiya na ito. Hindi namin kukuhain ang anumang impormasyon mula sa iyo kung hindi mo ito papayagan.

1.7 Hindi namin gagamitin ang iyong pribadong datos sa anumang paraan na hindi nakasaad sa pahinang ito.

1.8 Hindi namin itatago ang anuman sa iyong mga detalye nang mas matagal sa kinakailangan.

2.0 Maaari mong bisitahin ang website ng bitcoin-loophole.io nang walang pagkakakilanlan hanggat ito ay hinahayaan ng batas.

2.1 Hindi namin kailanman ibibigay ang iyong personal na impormasyon sa anumang third party maliban kung kami ay inatasan na gawin ng batas.

2.2 Hindi namin ibebenta, isasangla, o ipamimigay ang anumang impormasyon sa mga third party maliban kung nabanggit sa Palisiya sa Pribasiya na ito at sa mga Tuntunin at Kondisyon.

2.3 Kung kami ay sumali sa isang malaking prangkisa, pakikipagsosyo, o pagbabago ng tatak, ang iyong personal na impormasyon ay magiging bahagi ng mga pag-aari na aming ibabahagi o ililipat. Ang iyong datos ay pamamahalaan ayon sa kasunduan ng pakikipagsosyo mula sa panahong iyon.

2.4 Ikaw ay dapat na magbigay ng tamang impormasyon.

2.5 Kami ay may karapatan na baguhin o i-edit ang mga nilalaman ng Palisiya sa Pribasiya na ito. Maaari kaming mag-email sa mga pagbabago sa aming mga tapat na tagatangkilik. Gayunpaman, walang batas na nag-oobliga sa amin na gawin ito, kung kaya hinihikayat ka namin na basahin ang pahinang ito para malaman kung may sugnay na binago.

3.0 Impormasyon na aming kinokolekta

Sa bahaging ito, ipapaliwanag namin ang koleksyon, pagtatago, at paggamit ng iyong personal na impormasyon. Ang aming mga form sa pag-login at pag-sign up ay kinokolekta ang mga datos tulad ng email, username, at password. Hinihiling sa iyo ng batas na ibigay ang tamang impormasyon. Ang mga form sa pakikipag-ugnayan ay kukuhain ang iyong pangalan at email. Dagdag pa, may ilang mga cookie na itatago at ipapadala ang iyong kasaysayan sa pagba-browse. Ang impormasyon na aming kinokolekta ay magbibigay iyo ng pagkakakilanlan at magbibigay sa iyo ng maayos na karanasan kapag bumibisita sa aming website.

3.1 Datos sa Rehistrasyon

Upang magamit ang aming mga serbisyo, baka naisin mong magrehistro ng isang account. Hihingin namin ang iyong email address, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at password para makumpleto ang iyong pagrehistro. Kapag ikaw ay may account sa amin, maaari mong magamit ang aming mga premium na serbisyo.

3.2 Impormasyon sa Pagbabayad

Kung gusto mong gumawa ng pagbabayad sa aming platform, kakailanganin na ibigay ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Ang detalye na aming kokolektahin ay depende sa paraan na iyong pinili. Hindi namin direkta na hinahawakan ang iyong impormasyong pinansiyal o impormasyon sa pagbabayad.

3.3 Teknikal na Datos

Ang Bitcoin Loophole ay maaaring kolektahin ang mga hindi nakikilala na personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming mga server at log files. Ang aming mga web servers ay awtomatikong gumagawa ng log files para makatulong sa maayos na karanasan. Ang datos na nakatago sa isang log file ay ang iyong pangalan, IP address, device, time stamp, at ISP provider. Dagdag pa, ang impormasyon ay maaaring isama ang iyong MAC address at tipo ng browser. Ang lahat ng impormasyon na aming makokolekta mula sa iyo ay gagamitin para lamang sa layunin ng web analytics.

3.4 Impormasyon ng Device

Ang Bitcoin Loophole ay maaaring kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong device. Ang tablet, smartphone, kompyuter o iba pang device na iyong ginagamit sa pag-access sa aming website ay makakatulong sa amin na malaman kung ang aming disenyo ay mabuti para sa ispesipikong device na iyon. Maaari rin naming kolektahin ang impormasyon tungkol sa iyong browser, operating system, at IP address.

4.0 Paggamit ng Impormasyon ng mga Third Party

4.1 Ang Bitcoin Loophole ay may mga operasyon na maaaring magbigay ng impormasyon sa mga third party. Ang mga feature na Comment, Like, o Share ay nagbibigay ng impormasyon sa mga third party.

4.2 Ang mga application, website sa Social Media, at mga search engine ay maaaring mangolekta ng ilan sa iyong mga impormasyon, tulad ng tipo ng iyong device, IP address, at oras na inilagi sa website para mapersonalisa ang kanilang serbisyo sa iyo.

4.3 Ang aming mga third party na mga kasosyo tulad ng mga adverstiser at crawler ay maaaring magkolekta ng ilan sa iyong mga impormasyon para sa layuning analitikal.

4.3.1 Ang mga advertiser ay maaaring kumolekta ng personal na impormasyopn para ipersonalisa ang kanilang mga serbisyo at patalastas sa iyo.

4.3.2 Gayundin, ang mga institusyong pampamahalahaan at tulad ng pamahalaan ay maaaring gamitin ang mga detalyeng ito para sa pag-aaral pangdemograpiko.

4.4 Ang paggamit ng gayong mga impormasyon ay tanging lilimitahan lamang ng mga patakaran sa pagkapribado o mga serbisyong online ng mga nasabing kompanya.

5.0 Mga Link sa Ibang Website

Ang Bitcoin Loophole ay maaaring may mga link sa ibang mga website. Ang mga website na ito ay may ibang mga palisiya sa pribasiya kumpara sa amin, at hinihikayat ka namin na basahin ito nang mabuti bago bumisita doon.

6.0 Proteksyon sa Kabataan

Mahigpit naming ipinagbabawal ang rehistrasyon ng mga menor de edad (siinuman na mas bata sa 18 hanggang 21 taong gulang, depende sa iyong bansa) sa aming platform. Kung aming mapansin na may menor de edad na nagbigay ng impormasyon sa amin, kami ay mag-iimbestiga at buburahin ang lahat ng mga datos na nakatago sa aming mga server.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa aming palisiya sa pribasiya, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming mga pormularyo sa email at pakikipag-ugnayan.

Connecting you to the best broker for your region...