PERNYATAAN PRIVASI

1. Pengenalan

Selamat datang ke penyata privasi rasmi tapak web Bitcoin Loophole. Kenyataan privasi ini memberikan pecahan tentang cara Bitcoin Loophole, sebagai pengawal data, mengumpul dan menggunakan data di tapak kami dan pelbagai kaedah yang kami laksanakan untuk memberikan pengguna kami pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan tapak web.

Sebagai laman web yang mantap dan dipandang tinggi, kami mengutamakan privasi mereka yang menggunakan laman web kami. Akibatnya, mengendalikan maklumat pengenalan peribadi pengguna kami dengan teliti (Data Peribadi) telah menjadi salah satu keutamaan kami.

Sepanjang penyataan privasi rasmi Bitcoin Loophole ini, anda mungkin menemui pelbagai perkataan dan istilah yang unik dalam bidang privasi dalam talian. Untuk memastikan anda memahami segala-galanya dalam dokumen ini, kami telah menyediakan glosari yang berguna bagi semua istilah yang digunakan pada penghujung pernyataan privasi ini.

Sebelum kita bermula, perlu diingat bahawa pasukan Bitcoin Loophole boleh mengubah atau meminda pernyataan privasi ini tanpa kami perlu memberikan notis awal terlebih dahulu. Anda dialu-alukan untuk menghubungi pasukan khidmat pelanggan Bitcoin Loophole jika anda mempunyai sebarang soalan atau isu mengenai pernyataan privasi ini.

2. Apakah yang dilakukan oleh Bitcoin Loophole dengan Data Peribadi?

Data peribadi ditakrifkan

Cara paling mudah untuk menentukan data peribadi ialah pelbagai maklumat peribadi yang dikaitkan dengan seseorang. Perkara unik dan boleh dikenal pasti seperti nama penuh, alamat semasa dan ID keluaran kerajaan semuanya dikelaskan sebagai bentuk data peribadi.

Data Peribadi manakah yang dikumpul oleh Bitcoin Loophole?

Laman web Bitcoin Loophole secara amnya mengumpulkan dua jenis data peribadi utama. Ia adalah Maklumat Pengenalan Peribadi (PII) dan Maklumat Bukan Pengenalan Peribadi (Bukan PII). Kami boleh mengumpulnya melalui kaedah berikut:

(a) Maklumat yang diberikan secara persetujuan pengguna kepada kami: Ini adalah sebarang Data Peribadi yang pengguna berikan kepada Bitcoin Loophole apabila mereka meminta maklumat daripada kami atau mengisi borang yang berbeza di tapak web kami.

(b) Maklumat tentang cara tapak Bitcoin Loophole digunakan: Data trafik, statistik penggunaan, dan data lain yang dikumpulkan daripada perisian seperti Google Analytics.

(c) Hubungan dengan Bitcoin Loophole: Bitcoin Loophole boleh menyimpan rekod hubungan yang dibuat pengguna dengan tapak web untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih berkesan.

Siapa Pengawal Data, dan mengapa kami mengumpul data peribadi?

Bitcoin Loophole berada dalam kedudukan pengawal data apabila ia berkaitan dengan data peribadi mereka yang menggunakan tapak web. Proses membuat keputusan tentang cara data peribadi diproses adalah tanggungjawab Bitcoin Loophole.

Bagaimanakah Bitcoin Loophole menggunakan Data Peribadi anda?

Secara umum, Bitcoin Loophole sebagai pengawal data boleh menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

(a) Komunikasi yang lebih baik: Kami mungkin menggunakan data yang anda berikan secara persetujuan kepada kami apabila anda membuat hubungan dengan pasukan Bitcoin Loophole. Kami melakukan ini untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dengan dapat memenuhi permintaan anda dengan lebih berkesan.

(b) Promosi Bitcoin Loophole: Dari semasa ke semasa, Bitcoin Loophole boleh mencipta promosi dan tawaran yang luar biasa. Selepas memberikan persetujuan anda kepada kami, kami kemudiannya boleh menghubungi anda untuk memaklumkan anda tentang peluang yang tersedia melalui bahan promosi.

(c) Penambahbaikan keselamatan dan penambahbaikan pengalaman pengguna: Untuk mengekalkan keselamatan tapak web kami dengan berkesan dan memberikan anda pengalaman pengguna yang lebih baik dan selamat, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda.

Apakah itu kuki, dan bagaimanakah Bitcoin Loophole menggunakannya?

Kuki ialah fail kecil teks yang dihantar ke peranti yang anda gunakan untuk membolehkan tapak web mengenali peranti anda bagi menjimatkan masa anda dan menjadikan pengalaman menyemak imbas anda lebih mudah.

Seperti mana-mana tapak web moden, Bitcoin Loophole menggunakan kuki untuk memberikan pengguna tapak kami pengalaman yang lebih baik dengan membantu tapak web berjalan dengan lebih lancar.

Katakan anda memutuskan bahawa anda ingin menarik diri daripada menggunakan kuki, walaupun sedar bahawa ini boleh menjejaskan pengalaman pengguna anda secara drastik secara negatif. Dalam kes itu, anda boleh mengalih keluar kuki melalui tetapan penyemak imbas peranti anda.

Di seluruh tapak rasmi Bitcoin Loophole, kami mungkin menggunakan bentuk teknologi kuki berikut:

(a) Kuki fungsian: Bentuk kuki ini berfungsi untuk menjadikan tapak web moden berfungsi seperti yang dimaksudkan oleh pentadbir webnya. Kuki berfungsi memainkan peranan penting dalam memastikan semua ciri utama tapak berjalan dengan lancar. Kuki ini ialah salah satu teknologi kuki yang paling banyak digunakan di seluruh tapak web moden.

(b) Analitis Google: Analitis Google yang terkenal di dunia ialah satu bentuk perisian penting yang memberi pemilik tapak web peluang untuk mendapatkan cerapan berharga tentang cara tapak web mereka berjalan, penggunaannya dan statistik bahagian belakang yang lain. Bitcoin Loophole mempunyai perjanjian dengan Google yang bermaksud Google tidak dapat melihat atau menggunakan mana-mana data yang dikumpul dengan kuki ini.

(c) Kuki pihak ketiga: Akhir sekali ialah kuki pihak ketiga. Ini paling biasa ditemui melalui pihak ketiga dan pautan ahli gabungan di tapak web Bitcoin Loophole.

Di manakah Data Peribadi anda disimpan di Bitcoin Loophole?

Bitcoin Loophole tidak menyimpan data peribadi yang dikumpulnya. Walau bagaimanapun, kadangkala kami mungkin berhubung dengan pihak ketiga yang akan memproses Data Peribadi yang dikumpul atas permintaan. Jika ini berlaku, ia akan dijalankan selaras dengan perjanjian pemprosesan data, dan Data Peribadi anda tidak akan dikongsi tanpa kebenaran anda.

Bagaimanakah Bitcoin Loophole melindungi Data Peribadi saya?

Pasukan Bitcoin Loophole telah mengambil pelbagai langkah berjaga-jaga untuk melindungi data peribadi pengguna kami, yang berbeza-beza antara jenis data yang dipersoalkan. Sebarang data peribadi yang dikumpul hanya boleh diakses oleh mereka yang perlu mengakses data untuk tujuan asas, seperti penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan yang lain.

3. Apakah hak data peribadi anda?

Dalam bahagian ini, kami akan memperincikan hak paling kritikal yang diberikan oleh setiap pengguna Bitcoin Loophole berkenaan data peribadi mereka.

(a) Akses subjek: Pengguna Bitcoin Loophole boleh meminta akses kepada semua bentuk data peribadi mereka yang telah dikumpulkan oleh tapak web.

(b) Pelarasan: Jika pengguna percaya bahawa data peribadi mereka tidak betul, lapuk atau tidak tepat, mereka berhak meminta agar data itu diubah suai dan dikemas kini.

(c) Pemadaman data peribadi: Pengguna boleh meminta supaya data peribadi yang dikumpul daripada tapak dipadamkan, dengan syarat ia memenuhi syarat tertentu. Dalam kes ini, Bitcoin Loophole juga boleh menghubungi mana-mana pengawal data pihak ketiga dan meminta mereka memadamkan mana-mana data peribadi anda jika mereka memilikinya.

(d) Pemindahan data peribadi: Pengguna Bitcoin Loophole mempunyai hak untuk meminta data peribadi mereka dipindahkan kepada pihak ketiga pilihan mereka.

(e) Aduan: Pengguna tapak mempunyai hak untuk membangkitkan isu atau aduan mengenai penggunaan Data Peribadi mereka dengan badan kawal selia yang berkaitan di negara kediaman mereka.

4. Istilah yang ditakrifkan: Dalam peringkat akhir pernyataan privasi ini, kami akan mentakrifkan istilah utama yang digunakan dalam perundangan perlindungan data biasa.

Pengawal Data: Sebab dan kaedah kawalan dan pemprosesan data terletak di bawah bidang kuasa pengawal data yang dilantik.

Data Peribadi: Daripada nama penuh dan alamat semasa kepada ID yang dikeluarkan oleh kerajaan, data peribadi mentakrifkan sebarang maklumat pengenalan peribadi seseorang yang boleh dikenal pasti secara sah.

Pemprosesan Data Peribadi: Ini ialah istilah yang digunakan untuk menerangkan sebarang tugas atau operasi yang mengelilingi topik Data Peribadi, seperti pengumpulan, rakaman, penyimpanan, organisasi, pengemaskinian, penyebaran, pengambilan semula, pindaan/pengubahsuaian, penggabungan, pemautan, menyekat, memadam dan memusnahkan Data Peribadi.

Connecting you to the best broker for your region...