Oświadczenie o ochronie prywatności

Wstęp

Witamy w oficjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności strony internetowej Bitcoin Loophole. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia sposób, w jaki Bitcoin Loophole, jako Administrator danych, gromadzi i wykorzystuje dane w naszej witrynie oraz różne metody, które wdrażamy w celu zapewnienia naszym użytkownikom ulepszonych doświadczeń związanych z korzystaniem z witryny.

Jako uznana i ceniona strona internetowa, priorytetowo traktujemy prywatność osób, które korzystają z naszych stron. W związku z tym staramy się gromadzić i przetwarzać jedynie minimalną ilość danych osobowych, których wymaga prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej i usług.

W oficjalnym Oświadczeniu o ochronie prywatności Bitcoin Loophole możesz napotkać różne słowa i terminologię unikalną dla sfery ochrony prywatności w Internecie. Aby upewnić się, że użytkownik rozumie wszystko, co zostało zawarte w tym dokumencie, poniżej zamieściliśmy słownik wszystkich używanych terminów.

Administrator danych: Powody i metody kontroli i przetwarzania danych podlegają jurysdykcji powołanego administratora danych.

Dane Osobowe: Od pełnych nazwisk i aktualnych adresów do wydanych przez rząd dokumentów tożsamości, Dane Osobowe określają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby, która może być prawnie zidentyfikowana, zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, który dotyczy ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Danych Osobowych: termin używany do opisu wszelkich zadań lub operacji związanych z tematem Danych Osobowych, takich jak zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, organizowanie, aktualizowanie, rozpowszechnianie, odzyskiwanie, modyfikowanie, łączenie, linkowanie, blokowanie, usuwanie, przenoszenie i niszczenie Danych Osobowych.

RODO: REGULACJA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bitcoin Loophole Zbieranie danych

Witryna Bitcoin Loophole generalnie gromadzi dwa główne rodzaje Danych Osobowych. Są to Dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby (PII) i Dane osobowe nieumożliwiające identyfikacji osoby (Non-PII). Możemy je gromadzić za pomocą następujących metod:

(a) Informacje, które użytkownicy dobrowolnie nam przekazują: Są to wszelkie Dane Osobowe, które użytkownicy przekazują Bitcoin Loophole, gdy żądają od nas informacji lub wypełniają różne formularze na naszej stronie internetowej. Wszystkie takie operacje wymagają świadomej zgody użytkownika.

(b) Informacje o sposobie korzystania z witryny Bitcoin Loophole: Dane o ruchu na stronie, statystyki użytkowania i inne dane zebrane dzięki oprogramowaniu takiemu jak Google Analytics i innym rodzajom plików cookie używanym na naszych stronach internetowych.

(c) Kontakt z Bitcoin Loophole: Bitcoin Loophole może prowadzić ewidencję korespondencji użytkowników z witryną w celu zapewnienia skuteczniejszej obsługi klienta.

Podstawy gromadzenia i przetwarzania danych

Bitcoin Loophole pełni rolę Administratora Danych, jeśli chodzi o Dane Osobowe osób, które korzystają z naszej strony internetowej. Zbieramy i przetwarzamy tylko niezbędne minimum danych osobowych, które są wymagane do realizacji naszych usług oraz do analizy działania naszej strony internetowej. Wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się za wyraźną i świadomą zgodą użytkownika, zgodnie z RODO i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, tak aby przestrzegać praw użytkownika.

Zbieramy dane opierając się na następujących podstawach prawnych:

(a) Umowa: Bitcoin Loophole musi gromadzić określone dane użytkownika w celu realizacji umowy zawartej z klientem i świadczenia żądanych przez niego usług, takich jak na przykład rejestracja konta lub komunikacja.

(b) Zgoda: dodatkowe dane osobowe mogą być gromadzone, gdy użytkownik udostępnia je Bitcoin Loophole dobrowolnie i za swoją zgodą.

(c) Zgodność z prawem: pewne przepisy prawa związane z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych wymagają, aby Bitcoin Loophole gromadził pewne dane swoich użytkowników.

(d) Prawnie uzasadniony interes: Sporadycznie Bitcoin Loophole może gromadzić niektóre Dane osobowe użytkownika z istotnego powodu, który jest uznawany za ważniejszy niż prawo użytkownika do prywatności. Niemniej jednak, we wszystkich takich przypadkach, Bitcoin Loophole ma obowiązek określić swój uzasadniony interes do gromadzenia lub przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami Administratora danych lub strony trzeciej. Użytkownik może zakwestionować gromadzenie danych na podstawie uzasadnionego interesu, gdy takie interesy są nadrzędne wobec wolności i praw podstawowych użytkownika określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Należy pamiętać, że Bitcoin Loophole nie przechowuje żadnych zebranych danych użytkowników na swoich serwerach, ponieważ nie jest Przetwarzającym dane. Kiedy klient rejestruje się u nas i wyraża swą świadomą zgodę, Bitcoin Loophole wysyła jego Dane Osobowe do losowo przypisanego pośrednika będącego osobą trzecią, który następnie staje się Przetwarzającym Dane.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych, użytkownik powinien zwrócić się do Przetwarzającego dane, którym w tym przypadku jest zewnętrzny broker Bitcoin Loophole przpisany do użytkownika przy rejestracji.

Wykorzystanie danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin Loophole jako Administrator Danych może wykorzystywać zgromadzone dane do różnych celów, w tym m.in:

(a) Lepsza komunikacja: Możemy wykorzystywać dane, które świadomie nam przekazujesz, ilekroć nawiązujesz kontakt z zespołem Bitcoin Loophole. Robimy to, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, będąc w stanie skuteczniej realizować Twoje prośby.

(b) Promocje Bitcoin Loophole: Od czasu do czasu Bitcoin Loophole może oferować ograniczone czasowo promocje i oferty, którymi nasi użytkownicy mogą być zainteresowani. Po udzieleniu nam zgody możemy następnie skontaktować się z użytkownikiem, aby poinformować go o dostępnych możliwościach za pośrednictwem materiałów promocyjnych.

(c) Aktualizacje bezpieczeństwa i poprawa doświadczenia użytkownika: Aby skutecznie utrzymać bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapewnić lepsze i bezpieczniejsze doświadczenie użytkownika, możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika, w szczególności dane behawioralne gromadzone za pomocą plików cookie.

Pliki Cookie na stronie Bitcoin Loophole

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest wysyłany do urządzenia używanego do wejścia na stronę internetową. Pozwala on witrynie rozpoznać użytkownika przy kolejnych wizytach, aby zaoszczędzić jego czas i ułatwić mu przeglądanie strony.

Jak każda nowoczesna strona internetowa, Bitcoin Loophole używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom naszej strony lepsze doświadczenie i sprawić, by nasze strony internetowe działały sprawniej.

Niemniej jednak użytkownik może zdecydować, że chce zrezygnować z używania plików cookie, choć może to negatywnie wpłynąć na jego doświadczenie przeglądania strony Bitcoin Loophole. W takim przypadku użytkownik może usunąć pliki cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki urządzenia lub odrzucić je w wyskakującym oknie pop-up, które pojawia się przy pierwszej wizycie na stronie Bitcoin Loophole, aby poinformować użytkownika o stosowaniu plików cookie.

Na całej oficjalnej stronie Bitcoin Loophole możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

(a) Funkcjonalne pliki cookie: Ta forma plików cookie umożliwia funkcjonowanie strony internetowej zgodnie z zamierzeniami jej administratorów. Funkcjonalne pliki cookie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego działania wszystkich głównych funkcji witryny. Te pliki cookie są powszechnie stosowane, a wyłączenie ich może być szczególnie szkodliwe dla przeglądania strony.

(b) Google Analytics: Te pliki cookie zapewniają właścicielom stron internetowych możliwość uzyskania cennego wglądu w to, jak działa ich strona internetowa i jak użytkownicy wchodzą z nią w interakcje, a także przeglądania innych statystyk zaplecza strony, które pomagają w optymalizacji stron internetowych. Bitcoin Loophole posiada umowę z Google, co oznacza, że Google nie może wyświetlać ani wykorzystywać żadnych danych zebranych za pomocą tych plików cookie.

(c) Pliki cookie stron trzecich: Te pliki cookie najczęściej docierają na stronę internetową Bitcoin Loophole za pośrednictwem stron trzecich i linków afiliacyjnych.

Przechowywanie danych osobowych

Jak wcześniej stwierdzono, gromadzimy tylko minimum informacji wymaganych do tego, aby Bitcoin Loophole mógł oferować swoje usługi marketingowe potencjalnym handlowcom. Firma Bitcoin Loophole nie przechowuje gromadzonych przez siebie Danych osobowych. Czasami jednak możemy łączyć się ze stronami trzecimi, które będą przetwarzać zebrane przez nas Dane osobowe na żądanie. Jeśli tak się stanie, będzie to realizowane zgodnie z umowami dotyczącymi przetwarzania danych, a Dane Osobowe użytkownika nie będą udostępniane bez jego zgody. Broker, z którym łączymy użytkownika, jest odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie jego danych.

Zewnętrzni brokerzy kryptowalutowi i finansowi, którym przekazujemy dane naszych użytkowników, przestrzegają RODO i innych odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. Bitcoin Loophole nie będzie udostępniać im danych użytkownika bez jego świadomej, dobrowolnej zgody.

Mimo to, zachęcamy naszych klientów do zapoznania się z Polityką Prywatności danego brokera zewnętrznego, aby uzyskać informacje, w jaki sposób ich dane będą gromadzone i przetwarzane.

Ochrona danych osobowych

Zespół Bitcoin Loophole podjął szereg środków ostrożności w celu ochrony Danych osobowych naszych użytkowników, które różnią się w zależności od rodzaju danych. Wszelkie zgromadzone Dane Osobowe są dostępne tylko dla tych, którzy muszą uzyskać dostęp do danych dla podstawowych celów, takich jak egzekwowanie prawa lub inne powody wymagane przez organy rządowe.

W ramach Bitcoin Loophole dostęp do informacji użytkownika jest ograniczony tylko do minimalnej liczby pracowników niezbędnych do realizacji naszych usług. Pracownicy Bitcoin Loophole są związani kompleksowymi umowami o zachowaniu poufności i nie będą udostępniać danych użytkownika bez jego zgody.

Firma Bitcoin Loophole może otrzymać uzasadnione żądanie udostępnienia Danych osobowych użytkownika przez organy ścigania lub podobne organy. W zależności od żądania i jego zasadności, Bitcoin Loophole, jako odpowiedzialny Administrator Danych, może być zobowiązany do jego spełnienia. W takich przypadkach poinformujemy klienta, że osoba trzecia żąda dostępu do jego danych osobowych z uzasadnionych powodów i poprosimy o jego zgodę, o ile zgoda jest konieczna. Zapewniamy naszych klientów, że Bitcoin Loophole zawsze dokładnie bada takie prośby o dostęp w poszczególnych przypadkach, aby zdecydować, czy udostępnienie danych użytkownika jest prawnie konieczne, czy nie. Firma Bitcoin Loophole udostępni w takich przypadkach tylko minimalną wymaganą przez prawo ilość Danych osobowych.

Ponadto istnieją dodatkowe osoby trzecie, którym dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione w trakcie działania strony internetowej Bitcoin Loophole. Oprócz pośredników zewnętrznych, z którymi współpracujemy, nasza firma hostingowa musi zbierać niektóre Dane osobowe naszych użytkowników jako prawny, techniczny warunek niezbędny do celów konserwacji Bitcoin Loophole. Wszelkie Dane Osobowe udostępniane w ten sposób stronom trzecim odbywają się za wyraźną zgodą klienta i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i nie naruszają praw i wolności naszych użytkowników w zakresie prywatności.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

W tej części wyszczególnimy najbardziej kluczowe prawa, jakie każdemu użytkownikowi Bitcoin Loophole zapewnia ustawodawstwo dotyczące prywatności w odniesieniu do jego Danych Osobowych.

(a) Dostęp podmiotowy: Użytkownicy Bitcoin Loophole mogą zażądać dostępu do wszystkich form swoich Danych Osobowych, które zostały zgromadzone przez naszą stronę internetową.

(b) Korekty: Jeśli użytkownik uważa, że jego Dane osobowe są nieprawidłowe, nieaktualne lub niedokładne, ma prawo zażądać ich modyfikacji i aktualizacji.

(c) Usunięcie Danych Osobowych: Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych zebranych na stronie, o ile spełniają określone warunki. W takim przypadku Bitcoin Loophole może również skontaktować się z wszelkimi zewnętrznymi administratorami danych lub podmiotami przetwarzającymi dane i zażądać od nich usunięcia wszelkich Danych osobowych użytkownika, jeśli posiadają ich kopie.

(d) Przekazywanie Danych Osobowych: Użytkownicy Bitcoin Loophole mają prawo zażądać, aby ich Dane Osobowe zostały przekazane wybranej przez nich stronie trzeciej.

(e) Skargi: Użytkownicy strony mają prawo zgłosić problem lub skargę dotyczącą wykorzystania przez nas ich Danych osobowych do odpowiedniego organu regulacyjnego w ich kraju zamieszkania.

Zmiany w polityce

Bitcoin Loophole zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, jak również wszelkich innych treści zawartych w naszej witrynie (witrynach), z powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia naszych klientów. Wszelkie wprowadzone zmiany stają się ważne od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Bitcoin Loophole oznacza zgodę na zmiany w naszej treści.

Zapraszamy do kontaktu z Bitcoin Loophole, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Connecting you to the best broker for your region...