Mga Tuntunin at Kondsisyon ng Bitcoin Loophole

Pagwawaksi sa Panganib

Ang pangangalakal ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency ay kaakibat ng matinding peligro dahil sa pagbabago-bago ng merkado; sa gayon, huwag mamuhunan ng mas maraming pera kaysa sa potensyal na mawala sa iyo. Ang pangangalakal ng Cryptocurrency at pamumuhunan ay hindi naaangkop para sa lahat. Maaari kang mawalan ng buong kapital!

Ang aming pangunahing mga artikulo ay upang turuan at pukawin ang aming mga bisita / gumagamit. Ang Website na ito ay hindi nag-aalok ng ligal, pampinansyal, o iba pang mga propesyonal na patnubay. Hindi kami nagbibigay ng payo sa pananalapi o nagbibigay ng mga paghahambing sa broker. Ang anumang materyal na ibinigay sa Website ay hindi dapat ipakahulugan bilang ligal o propesyonal na payo sa kung paano gumawa ng isang tukoy na pagpipilian hinggil sa paggamit ng cryptocurrency, pamumuhunan, o pangangalakal.

Ang nilalaman ng Website ay ibinibigay "gaya nito," na walang mga warranty o garantiya ng anumang uri. Susubukan naming mag-alok ng tumpak na impormasyon, ngunit hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkakamali o pagkukulang. Nagtatampok ang aming Website ng walang-katulad at hindi pangkaraniwang mga kaso. Batay sa iyong antas ng karanasan, debosyon, at pagsusumikap, magkakaiba ang mga resulta. Ang nakaraang pagganap ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay sa hinaharap. Kinikilala mo na gumagamit ka ng anuman at lahat ng impormasyong ibinigay sa Website na ito sa iyong sariling peligro.

Mangyaring maabisuhan na ang mga cryptocurrency CFD ay hindi nireregula sa United Kingdom, ayon sa PS 20/10. Nagsimula ang United Kingdom's Financial Conduct Authority (FCA) na magpataw ng mga paghihigpit sa pagbebenta, promosyon, at pamamahagi ng mga CFD sa mga digital na assets. Bilang isang resulta, ang mga CFD ay hindi maaaring ibenta sa mga namumuhunan sa UK ng mga tagapagbigay ng serbisyo na matatagpuan sa labas ng UK.

Sariling responsibilidad mo ang anumang kalalabasan sa pakikipagkalakalan. Ang aming mga tool ay hindi nangangako na makakamtan mo ang pinakamahusay na mga posibleng kalalabasan. Upang i-minimize ang mga panganib sa pangangalakal, laging magsagawa ng komprehensibong pagsasaliksik. Masidhi naming iminumungkahi na kumuha ka ng independiyenteng payo sa pananalapi mula sa isang lisensyadong dalubhasa bago gumawa ng anumang desisyon sa pamumuhunan.

Pagbubunyag ng Kaakibat

Ang ilan sa mga link ng Website ay maaaring magdirekta sa iyo sa aming mga kasosyo. Ang mga kasosyo na ito ay mga kumpanya kung saan mayroong kaugnayan sa negosyo ng aming site. Posible na kung mag-click ka at makisali sa isang kaakibat na link sa isa sa aming mga pahayagan, babayaran kami. Hindi namin pinapayagan na maapektuhan ang aming materyal, at nagsusumikap kami sa aming mga diskarte sa marketing.

Masidhi naming pinapayuhan na basahin ang mga tuntunin at kundisyon ng bawat Website na iyong tiningnan bago magpatuloy. Wala kaming awtoridad o kontrol at hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa mga third-party na Website o serbisyo, kasama ang kanilang nilalaman, mga alituntunin, o patakaran.

Pinahahalagahan namin sa Bitcoin Loophole ang iyong ugnayan sa amin, at; ipinapangako namin na kami ay magiging puno ng impormasyon, maaaasahan, at malalapitan. Nagsisikap kami na ibigay sa iyo ajng mataas na kalidad ng mga serbisyo at sagot sa lahat ng iyong mga katanungan tungkol sa pakikipagpalitan.

Ang pahina ng amin mga Tuntunin at Kondisyon at naglalarawan kung paano kami nakikipag-ugnayan sa iyo. Mainam na basahin mo ito kasama ng Palisya sa Cookie at Palisiya sa Pribasiya.

Introduksyon

Ang mga Tuntunin at Kondisyon na ito ay isang kontrata na naaayon sa batas sa pagitan mo (partido na bumibisita o gumagamit ng mga tampo o serbisyo ng bitcoin-loophile.io at mga kabahagi nito) at Bitcoin Loophole. Sa pagbubukas ng aming mga link, ipinapalagay namin na iyong nabasa, naunawaan, at nagbibigay permiso sa bawat bahagi ng mga Tuntuntin at Kondisyon na nakalahad sa pahinang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng mga kondisyon na inilahad rito, ikaw ay pinagbabawalan na gamitin ang website na ito.

Pangkalahatang Buod

Sa paggamit ng aming website, app, o mga tampok na narito, sumasang-ayon ka na:

Maaari kang:

Hindi ka maaaring:

Palisiya ng DMCA

Kami ay nagsisikap sa pagsunod sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Samakatuwid, nirerespeto namin ang intelektwal na pribasiya ng ibang partido. Kung hinihinala mo na ang aming website, mga application, o social profile ay lumabag sa anumang copyright, mangyaring ipagbigay-alam sa amin kaagad at kami iimbestigahan ang usapin na ito ay aalisin.

Maliban kung nabanggit, ang website, application, at platform ng bitcoin-loophole.io ay aming pag-aari, kasama na ang lahat ng mga code, software, tampok, database, teksto, bidyo, awdyo, disenyo, litrato, graphics, at mga logo. Ang bawat piraso ng content na bumubuo sa aming pag-aari ay pinoprotektahan ng copyright at mga batas sa trademark. Anumang hindi patas na paggamit ay may mahal na parusa ayon sa batas.

Mga Modipikasyon

Kami ay may karapatan na mag-edit, itama, o i-update ang impormasyon sa aming website – kasama ang presyo, pagbabago ng brand, availability, o mga mali na tipograpikal – nang walang abiso.

Karapatan namin na hindi ipagpatuloy o baguhin ang bahagi ng website at serbisyo nang walang agarang abiso. Ikaw ay sumasang-ayon na kami ay walang pananagutan sa anumang abala na magmula sa mga pagbabago o paghinto ng anumang serbisyo o tampok sa aming website.

Hindi kami obligado na ipagpatuloy ang operasyon o support sa website na ito o magpatuloy sa pag-update, pagtatama, o mga notipikasyon para rito.

Pagtigil sa paggamit

Ikaw ay may Kalayaan na umalis o tumigil sa paggamit ng aming mga serbisyo o platform sa anumang oras.

Ang mga hindi rehistradong mga user ay dapat na isara ang kanilang tab, burahin at linisin ang cache ng kanilang browser at mga cookie at tapusin ang kanilang sesyon.

Ang mga naka-premium na nakarehistrong mga user, ay dapat na sumulat sa amin tungkol sa kanilang desisyon. Nasa karapatan namin na sumunod o tanggap ang mga ganitong aplikasyon.

Ang Bitvoin Loophole ay may pag-aari at karapatan na aprubahan, suspendihin, o itigil ang mga account ng user dahil sa paglabag sa mga tuntunin sa serbisyo na inilahad sa pahinang ito.

Datos ng User

Sumasang-ayon ka sa pagkolekta, paggamit, at pagtago ng ilang sa iyong mga dayos para mapanatili ang maayos na pag-andar ng website. Ikaw rin ay sumasang-ayon na responsible ka sa lahat ng mga datos na ipinasa.

Dagdag pa rito, sumasang-ayon ka na ang Bitcoin Loophole ay walang pananagutan sa pagkawala o pagkasira ng mga datos na ito ay isinusuko ang anumang karaparatan sa legal na aksyon laban sa amin dahil sa pagkawala, pagkasira, paggamit, at pagtatago ng datos na ito.

Pinahahalagahan namin ang iyong pribasiya sa Bitcoin Loophole. Sa paggamit ng aming mga serbisyo, sumasang-ayon ka na ang itong datos ay kokolektahain, gagamitin, at itatago ayon sa aming Palisiya sa Pribasiya.

Mga Residente ng California (CCPA)

Bitcoin-loophole.io is committed to full compliance with the California Consumer Privacy Act (CCPA). If you’re a user resident or user from California, and you’re not satisfied with our complaint resolution, you have the right to opt out. You can also request your data disclosure and deletion of collected data.

Proteksyon sa Kabataan

Hindi kami nagbebenta ng anumang personal na impormasyon mula sa mga menor de edad. Kung aming mapansin na may menor de edad na nakarehistro sa aming website, iimbestigahan namin ito at buburahin ang lahat ng kanilang datos sa aming mga server.

Gayumpaman, ang aming website ay bukas para sa pangkalahatan at pang-impormasyon na gamit hanggang ang mga menor de edad ay may gabay at pagbabantay ng magulang o tagapag-alaga.

Para sa mga katanungan sa aming Tuntunin sa Paggamit

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa aming Tuntunin sa Paggamit, maaari kang makipag-usap sa grupong pangsuporta ng Bitcoin Loophole. Makakatulong kung isasaad mo ang lahat ng iyong komento, tanong, liham, o sulat sa form sa contact form.

Connecting you to the best broker for your region...